Fritidstilbud

Fontenehuset har et fritidsprogram med fokus på det sosiale fellesskapet. Alle aktivitetene planlegges av medlemmer og medarbeidere i fellesskap.

På husmøtet (første onsdag i hver måned) bestemmes fritidsaktivitetene. Man kan også komme med innspill i forkant av møtene dersom man er forhindret fra å delta på selve husmøtet.

Seinåpent på onsdager
Vi legger som regel fritidsaktivitetene opp til de dagene vi har seinåpent, som er onsdager fra arbeidsslutt til kl 1900. Det står ikke i veien for at vi kan finne på noe utenom eller at vi kan ha lengre åpent de dagene vi har aktiviteter.

Eksempler på aktiviteter vi har hatt på seinåpent er Quizkveld, pokerlag, kino, isfiske, bingo, filmkveld, skøytetur, yoga, pepperkakebaking, juleverksted og mye mer. Aktivitetene bærer preg av interessene til medlemmene hos oss, og endrer seg ut fra hva slags gode idéer og ønsker de har.

Søndagsmiddag
Siste søndag i hver måned tilbereder vi en bedre middag sammen. Vi planlegger hva vi skal spise i forkant og lager maten i fellesskap på kjøkkenet på Fontenehuset.

Fysisk aktivitet
Vi har eget treningsrom på Fontenehuset som er åpent for medlemmer og medarbeidere. I tillegg har vi et samarbeid med Frisklivssentralen i Senja kommune som har utetrening en gang i uka.

Høytider
Vi feirer mange høytidsdager sammen på eller utenfor Fontenehuset. Medlemmene bestemmer hva slags dager vi skal ha åpent ut fra hva slags behov. Sist jul hadde vi felles julaftenfeiring sammen med våre samarbeidspartnere på Senja Frivilligsentral.