Jobb- og studiestøtte

Studiestøtte

På Fontenehuset har vi et eget studierom som er tilpasset studenters behov. Her kan du få låne egen PC og pult, samt være en del av et studiefellesskap. Som medlem hos oss får du disponere huset til for eksempel eksamen, lesedager eller digital undervisning. Vi legger til rette for det du trenger for å ha en fin studiehverdag!

Vi har masse kompetanse på huset og bidrar gjerne for at du skal nå dine studiemål. Kom gjerne innom å sjekk ut studierommet vårt.

Overgangsarbeid

Overgangsarbeid er fontenehusenes eget arbeidstreningsprogram som er tarifflønnede deltidsstillinger i det ordinære arbeidslivet. Fontenehuset kontakter arbeidsgivere og utvikler stillinger (opp til 50 %) som huset kan mestre. Målet er at medlemmer skal få anledning til å prøve seg i arbeidslivet, få en lønnsslipp og forholde seg til sjefer, kolleger, faste arbeidstider og utføre pålagte oppgaver.

Medlemmer kan inneha en stilling i 6-9 måneder. Typiske jobber kan være kontorstillinger med ansvar for post og postombæring, resepsjonsjobber, kantine, butikk, renhold og enklere produksjons- og assistentjobber.

Fontenehuset står for utvelgelse av medlemmer til stillingen og støtter medlemmet og arbeidsgiver i arbeidsperioden. Hovedkriteriet for å få overgangsarbeid er egen motivasjon for arbeid.

Særtrekket ved overgangsarbeid er at arbeidsgiver aldri opplever sykefravær. Fontenehuset stiller med vikar ved medlemmers sykdom. Det er ikke bare et gode for arbeidsgiver, det reduserer også det psykiske presset på medlemmer som tidligere har opplevd mange nederlag i arbeidslivet og gjør det lettere for mange å prøve seg igjen.

Dersom du er en potensiell arbeidsgiver – ta kontakt!

Arbeidsliv

Mange blir stående utenfor arbeidslivet i perioder av ulike årsaker. Hos oss har vi flere medlemmer som for eksempel er sykemeldte fra sin ordinære jobb, er arbeidsledige, er på arbeidsutprøving eller er uføre. Arbeid er en viktig del av de flestes hverdag.

Vi ønsker å støtte deg uansett hva slags situasjon du er i, og bidrar gjerne der du trenger det. Vi har kompetanse innenfor individuell jobbstøtte og kan bidra til at du skal nå målene dine.