Ledig stilling på Fontenehuset Senja

Fontenehuset Senja er i vekst og har en ledig stilling som medarbeider med arbeidssted Finnsnes. Vi åpnet dørene våre i september 2021, og etter 7 måneder i drift har vi skapt et godt og inkluderende arbeidsmiljø med over 50 medlemmer og 3 medarbeidere.

Som medarbeider på Fontenehuset blir du en del av et arbeidsrettet fellesskap for personer som har eller har hatt psykiske utfordringer. Sammen med medarbeidere og medlemmer får du ansvar for å videreutvikle Fontenehuset i tråd med de internasjonale standardene vi drifter huset vårt på.

Fontenehuset er et unikt tilbud som støtter mennesker til å nå målene sine, både innenfor arbeidsliv, helse og sosialt fellesskap. Vi løser alle oppgaver i fellesskap, og har noen faste daglige oppgaver som for eksempel forberedelser av lunsj, føre statistikk, markedsføring, renhold og støtte medlemmer ut i arbeid og studier. Vi har et godt arbeidsmiljø der medlemmer og medarbeidere jobber sammen som kolleger og der vi har fokus på de sterke sidene til den enkelte.

Vi søker deg som er åpen, initiativrik og fleksibel. Vi ønsker at du er god til å bygge relasjoner, skape tillit og slippe andre til i oppgavene som skal utføres. En medarbeider hos oss må vise forståelse og interesse for Fontenehusmodellen, være motivert og engasjert i arbeidsoppgavene som skal utføres. Det er en fordel hvis du har utdanning og erfaring innenfor rus og psykisk helsearbeid.


Normal arbeidstid er mellom 0830-1600 i hverdager. Arbeid utenom normalarbeidstid må påregnes, herunder noe kvelds- og ettermiddagsarbeid, høytidsdager og ved fellesturer med overnatting.

Vi ønsker å få på plass en fleksibel medarbeider som er raus, sosial og glad i mennesker.
I jakten på den rette har vi en omfattende rekrutteringsprosess der medlemmer og medarbeidere er med på ansettelsesprosessen. I våre vurderinger vektlegger vi personlig egnethet sterkest. Eventuelle gruppeintervju og individuelle intervju blir gjennomført i uke 18 med påfølgende arbeidsutprøving på Fontenehuset i uke 19.

Vi kan tilby en spennende, utfordrende og svært meningsfull jobb med trivelige kolleger. Hos oss får du opplæring i Fontenehusmodellen gjennom hospitering på andre hus og deltakelse på nasjonale og internasjonale kurs, seminarer og konferanse. Lønn etter avtale og ordnede pensjonsforhold.

Ta kontakt med daglig leder Anders Berntsen dersom du har spørsmål.
Telefon 982 65 199

Fontenehuset Senja er opptatt av inkludering og mangfold, og ønsker medarbeidere med ulik bakgrunn, kompetanse, livs- og arbeidserfaring. Medarbeidere hos oss er åpen, utadvendte og kommer lett i kontakt med mennesker.

Er du den vi leter etter? Da håper vi at du søker jobb hos oss!


Alle søkere oppfordres til å sete seg grundig inn i Fontenehusmodellen og begrunne i søknaden hvorfor du ønsker å jobbe med akkurat det.

Søknadsfrist: 24.04.2022

Søknad og CV sendes til anders@fontenehusetsenja.no