Overgangsarbeid

Overgangsarbeid (OA) er vårt unike verktøy for medlemmer som vil prøve seg i arbeidslivet. OA er 6 til 9 måneders tarifflønnet deltidsarbeid. Arbeidstilbudet er fremforhandlet av arbeidsgiver og fontenehuset Senja. Jobben er enkel med oppgaver de fleste kan løse. OA er ikke nødvendigvis drømmejobben, men en ny inngang til arbeidslivet. Fontenehuset Senja står for rekruttering og opplæring, og for tett oppfølging både av ansatte og arbeidsgivere på arbeidsplassen. Fontenehuset stiller også med vikar når det er behov. Det trygger arbeidsgiver samtidig som det gjør det lettere for medlemmer med flere arbeidsmessige nederlag å prøve seg på nytt i arbeidslivet. 

Den langvarige relasjonen fontenehuset etablerer med overgangs-arbeidsgiverne gjør det mulig å tilrettelegge arbeidsdagen i tråd med ulike medlemmers ønsker og behov. Noen ganger må en medarbeider eller medlem som kjenner jobben fra før jobbe sammen med den ny ansatte både i 2 og 3 uker før en blir trygg i sin nye rolle. Andre ganger er det nok med kortvarig opplæring. Den tette oppfølgingen skaper trygghet også for arbeidsgiver.

Er du arbeidsgiver og vil samarbeide med oss om overgangsarbeidsplasser? Ta kontakt med oss!