Rehabilitering

Fontenehusets frivillige arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseproblemer bygger på grunnleggende menneskelige behov. Vi trenger alle å bli sett, hørt, være til nytte og tilhøre et fellesskap der vi mestrer oppgavene som skal løses.

På Fontenehuset Senja er medlemmer og medarbeidere likeverdige. Det jobbes sammen om et arbeidsrettet, kunnskap- og erfaringsbasert rehabiliteringstilbud.

Vi har fokus på å inspirere, støtte og motivere medlemmer til aktiv samfunnsdeltakelse, studier og ordinært arbeid. Samtidig er arbeidsfellesskapet på huset et godt tilbud for deg som ikke kan ha ordinært arbeid av helsemessige grunner.

Fontenehuset er åpent for alle og vi har alle slags ulike mennesker som er medlemmer hos oss. Du trenger ikke henvisning eller vedtak for å komme hit, og du kan komme innom når som helst innenfor våre åpningstider. Som medlem får du benytte deg av alle husets fasiliteter, og du bestemmer selv hvor mye og hvordan du vil delta i fellesskapet vårt. Frivillighet er selve nøkkelen til Fontenehusenes suksess.

Den arbeidsretta dagen

Vi holder åpent i normalarbeidstiden, fem dager i uken. Hos oss åpner vi 0830 og stenger kl 1600 mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Onsdagene har vi utvidet åpningstid fra 0830-1900. Da tilbyr vi fritidsaktiviteter som bestemmes av medlemmene.

Den arbeidsrettede dagen gir en struktur på hverdagen og en tilhørighet til et inkluderende arbeidsmiljø, som er fontenehusenes grunnleggende verktøy. Medlemmer og medarbeidere har felles ansvar for at de nødvendige arbeidsoppgavene løses på en god måte. Alt som gjøres på huset er like tilgjengelig for medlemmer som for medarbeidere.

Ingen dager er like på Fontenehuset, selv om vi har faste oppgaver vi gjør fra dag til dag. Vi holder arbeidsmøter kl 0900 og 1300 der vi gjennomgår arbeidstavla og fordeler oppgaver. Med det legger vi opp til at man kan delta i arbeidshverdagen uansett om man kommer tidlig eller sent på dagen, samt at vi kan følge opp oppgaver som av ulike årsaker ikke har blitt gjennomført i løpet av dagen.
På Fontenehuset Senja er vi opptatt av å ha en god arbeidskultur, samtidig som vi har forståelse for at man av ulike årsaker ikke kan delta like mye hver dag. Vi har en avslappet stemning på huset der vi har fokus på arbeidsmoral, men samtidig tåler at noen ting må utsettes til i morgen.

Våre faste oppgaver går på driften av huset, renhold, kjøkken, resepsjon og administrasjon. I tillegg har vi ulike prosjekter til enhver tid, som medlemmene har bestemt at vi skal satse på.
Fontenehuset Senja har for eksempel vært med på Prosjekt Glede, som er et samarbeid mellom oss, Senja Frivilligsentral og Lenvik menighet. Prosjektet går ut på å spre glede til mennesker med utfordringer i form av praktisk hjelp som matkasser og gaver i høytider.

Ellers er det medlemmene som bestemmer over dagene på huset. Vi har god plass og store muligheter til å skape noe sammen. Et godt eksempel på det er planterommet vårt, som forsyner hele huset med planter. Det var en av våre medlemmer som var interessert i planter og som kom på ideen. Med god hjelp fra alle de som har levert planter og stiklinger til oss fikk vi på plass et kjempefint planterom der man kan dyrke plantelidenskapen eller kanskje lære seg noe om hvordan man kan utvikle grønne fingre.

I tillegg jobber vi med å markedsføre huset, legger langsiktige planer for fremdriften og politisk lobbyarbeid. Vi har også fokus på å støtte hverandre i ulike livssituasjoner, både praktisk hjelp i forbindelse med for eksempel bolig, jobbsøking eller til å følge opp avtaler. De varierte oppgavene gjør at vi alle kan finne oppgaver vi mestrer og som hensyntar hva slags dagsform vi er i. Det er lov å både være en duracellkanin og utpeisa hos oss, du er like velkommen uansett.

Vi er partipolitisk uavhengig og religionsnøytral. Du kan komme til oss uansett hva du stemmer og hva du tror på.