Samarbeid og arbeidsliv

Arbeidsgivere er en viktig samarbeidspartnere for at vi skal lykkes. Vår erfaring er at arbeidsgivere ønsker å gi folk med psykiske CV-hull en mulighet. At de er enige med oss i at arbeid og utdanning burde bli en del av velferdssamfunnets tilbud til alle som sliter psykisk. Mange arbeidsgivere åpner også døra til arbeidslivet for mennesker med store hull i CV-en – kanskje særlig for unge som har aldri har fått sjansen til å prøve seg.

Vi opplever at det eksisterer et stort, uforløst ønske om å bidra blant arbeidsgivere i midt-Troms. Vi støtter også arbeidsgivere slik at de får en trygghet for at det er hjelp å få hvis problemer skulle oppstå underveis. Derfor følger Fontenehuset Senja opp alle våre arbeidsgivere.

Er du en arbeidsgiver som ønsker å samarbeide med Fontenehuset Senja, så ta kontakt med oss.